Jawa 350/632

Dočasná náhrada za poruchový typ 350/638. Rám je typu 350/638, motor 350/634 s 14V/15A alternátorem PAL.

Download

Katalogový list třífázového usměrňovacího můstku

mustek.pdf, (181.55kB)
Katalogový list diodového můstku užitého jako náhrady za polovodičový usměrňovač.