Jawa 350/632

Dočasná náhrada za poruchový typ 350/638. Rám je typu 350/638, motor 350/634 s 14V/15A alternátorem PAL.

Download

Katalogový list BU931T

BU931T.pdf, (668.21kB)
Katalogový list darlingtonového tranzistoru BU931T užitém v obvodu elektronického zapalování.