Jawa 350/632

Dočasná náhrada za poruchový typ 350/638. Rám je typu 350/638, motor 350/634 s 14V/15A alternátorem PAL.

Download

Katalogový list BC327

BC327.pdf, (49.5kB)
Katalogový list tranzistoru BC327/16 užitém v obvodu elektronického zapalování.